-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


 SOMMERPROGRAM 2011

Dato Hva skjer
Lørdag 11. juni Venners Venners fest -
Påmelding innen 1. juni på Supens Facebookside
Lørdag 2. juli Grillfest
Lørdag 30. juli Bacalaofestival


FØLG MED - OPPDATERINGER KOMMER.

                                         

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SUPEN PØBB, 7282 BOGØYVÆR, E-MAIL, TELF. 481 00 970